Gewelddadige repressie als reactie op het vreedzaam verzet
van het Sahrawi volk
in de door Marokko bezette gebieden
van de Westelijke Sahara.


Persmededeling


Maandagmorgen werd, in Manhasset (VSA) het onderhandelingsproces tussen Marokko en het Polisariofront, vertegenwoordiger van het Sahrawi volk, hervat onder de vorm van informele ontmoetingen. De onderhandelingen liepen woensdag af met als enig resultaat een datum voor een nieuwe ronde in december.

Sinds begin oktober verlieten een 20.000 Sahrawi’s El Aaiun, de hoofdstad van de Westelijke Sahara, om zich te installeren in tenten (ongeveer 8.000) te Gdeim Izik, op ongeveer 15 km van de stad, in het kamp van de onafhankelijkheid. De Marokkaanse overheid, die het kamp volledig afgesloten had van de buitenwereld, lanceerde een ultimatum tot ontruiming en ging over tot ontruiming op maandagmorgen, 8 november om 7.00u. Deze operatie, uitgevoerd door Marokkaanse troepen, vernietigde het volledige kamp. Ooggetuigen van de operatie en van de gebeurtenissen die hierop gevolgd zijn in de hoofdstad El Aaiun doen verslag van een wrede repressie vanwege de Marokkaanse bezettingsmacht: tientallen doden, duizenden gewonden, nog zonder te spreken van het groeiende aantal mensen die gearresteerd worden en gevangen gezet. De laatste informatie maakt melding van lichamen die terug gevonden werden in onderaardse citernen, anderen volledig verbrand. De Marokkaanse overheid erkent dat 168 personen werden gevangen genomen.

Het verzet en de volksopstand sloegen over op de wijken van El Aaiun waar Sahrawi’s wonen, in solidariteit met het lot van de inwoners van het kamp te Gdeim Izik. Met dezelfde brutale repressie, die sinds maandag wordt gevoerd door Marokkaanse kolonisten, gesteund en beschermd door Marokkaanse veiligheidsdiensten vallen deze nu ook de bezittingen van de Sahrawi’s in de stad aan: huizen, winkels, auto’s, … El Aaiun is een belegerde stad.

Er is maar weinig informatie die ons bereikt. Het gebied is hermetisch afgesloten. De Marokkaanse overheid wil wat gebeurt, verborgen houden. Zo is de Franse volksvertegenwoordiger en burgemeester van Gonfreville l’Orcher, die ter plaatse wilde gaan maandag, tegengehouden in Casablanca en de dag nadien het land uitgezet. Ook het Europarlementslid Willy Meyer was hetzelfde lot beschoren, hij kon zelfs zijn vliegtuig niet verlaten maandag namiddag.

Het Belgisch comité voorsteun aan het Sahrawi volk is zeer verontrust over wat er gebeurt in de Westelijke Sahara en drukt haar solidariteit uit met de Sahrawi families die zich opnieuw geplaatst zien tegenover een brutale repressie. Belgische artsen bereiden zich voor om ter plaatse te gaan.

Het Belgisch comité voor steun aan het Sahrawi volk klaagt uitdrukkelijk de brutale Marokkaanse reactie en het totale onbegrip over wat zich afspeelt aan, nl. de afwijzing van de Marokkaanse aanwezigheid en van de al 35 jaar durende kolonisatie; het verlangen van een volk om zijn waardigheid te herwinnen en zijn recht op zelfbeschikking uit te oefenen.

De schendingen van de mensenrechten is courante praktijk geworden voor de bezettende overheid en zou de VN en Europa ertoe moeten brengen dringende maatregelen te treffen om de burgerbevolking van de Westelijke Sahara te beschermen. Het initiatief van de Mexicaanse regering om aan te dringen op een informatieve sessie binnen de Veiligheidsraad van de VN is belangrijk, maar slechts een eerste stap. De VN en haar lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en de burgerbevolking in bescherming nemen tegen de brutale aanvallen van de bezettende macht.

België, als huidig voorzitter van de Raad van Europa moet onmiddellijke toegang eisen tot de bezette gebieden van de Westelijke Sahara voor internationale waarnemers en Marokko wijzen op haar verplichtingen met betrekking tot het Internationaal Humanitair Recht, in overeenstemming met de akkoorden tussen de EU en Marokko.


Het Belgisch comité richt zich eveneens tot de Veiligheidsraad van de VN en tot de Afrikaanse Unie met de eis dat ze via hun lidstaten en instellingen snel hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en eerst de bescherming van de burgerbevolking van de Westelijke Sahara garanderen om daarna onmiddellijk over te gaan tot de organisatie van een referendum van zelfbeschikking voor het Sahrawi volk.

Contact : Hilt Teuwen, Algemeen secretaris, Belgisch comité voor steun aan het Sahrawi volk - 0497/43.18.16Forum Nord Sud > 115 rue Stévin – 1000 Bruxelles – Tél. / Fax : 00 32 (0)2 231 01 74 – forum.nord.sud@skynet.be